Szkolenia BHP, PPOŻ, PIERWSZEJ POMOCY, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ENERGETYCZNE.

Szkolenia BHP, PPOŻ, PIERWSZEJ  POMOCY, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ENERGETYCZNE.

 Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferujemy następujące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie MG i P z dnia 27 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm. - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 oraz - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 ze zm.):

·    szkolenie wstępne dla pracowników nowo zatrudnianych

·    szkolenie okresowe dla pracodawców 

      i innych osób kierujących pracownikami

·    szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno

     - technicznych

·    szkolenie okresowe dla pracowników na 

     stanowiskach robotniczych  i administracyjnych

·    szkolenie metodyczne dla 

     osób przeprowadzających 

     ocenę ryzyka zawodowego

     na stanowiskach pracy

·    szkolenia dla członków komisji

     bezpieczeństwa i higieny pracy

·    szkolenie dla zespołów powypadkowych  

      oraz szkolenia 

      z zakresu ochrony przeciwpożarowej

      i pierwszej pomocy  przedmedycznej,

.    szkolenie dla personelu medycznego

      z zakresu pola elektromagnetycznego,

.    szkolenia energetyczne.

Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno - biurowych możliwość szkolenia w trybie korespondencyjnym.

 Każde szkolenie zakończone jest wydaniem karty szkolenia wstępnego bhp (instruktaż ogólny) lub stosownym   zaświadczeniem.  Szkolenia prowadzimy w miejscu i terminie dogodnym dla zleceniodawcy. W celu zapewnienia atrakcyjności przekazywanych informacji  wykorzystywane są filmy dvd, prezentacje multimedialne i inne materiały dydaktyczne.

Kontakty

AC-BHP24h
41-400 Mysłowice
ul. Maków 14

kontakt tel 784426324

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode