Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę ludziom i pracownikom. Celem oceny ryzyka jest też upewnienie się, że nikt nie ulegnie wypadkowi ani nie zachoruje wskutek oddziaływania czynników środowiska pracy. Wypadki oraz choroby mogą zrujnować życie oraz negatywnie wpłynąć na Twoje przedsiębiorstwo poprzez: zmniejszenie wydajności oraz produkcji, uszkodzenie maszyn i urządzeń, zwiększenie składki ubezpieczeniowej (kosztów ubezpieczenia) lub konieczność uczestnictwa w procesach sądowych.

Od 21 czerwca 2007 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330). Zmiany związane z zasadami szacowania ryzyka zawodowego (§ 39 rozporządzenia) to najważniejsze kwestie, jakich dotyczy nowelizacja.

Opracowujemy kompletną dokumentację, która jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania oceny ryzyka dla potrzeb organów kontrolnych. W opracowaniu uwzględniamy wszystkie zalecenia PN-N-18002. Wykonana prze nas ocena dotyczy nie tylko stanowiska pracy, ale konkretnych czynności wykonywanych przez pracownika.

Kontakty

AC-BHP24h
41-400 Mysłowice
ul. Maków 14

kontakt tel 784426324

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode