Nasza firma zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownicy medyczni, pracujący w oparciu o wciąż uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe nabyte w różnych brażach poparte wykształceniem. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę,wysoki poziom szkoleń i dostosowanie do iwidualnych potrzeb naszych klientów. Mamy ponad 13 lat doświadczenia w prowadzeniu zadań służby bhp i ppoż. w zakładach pracy.

Kontakt tel. 784426324

Referencje:

FRAC  (111,2 kB)

PULSAR.pdf (183252)

ALFA-MEDpg 

PROFICOOL-.png (228448)

MSF-TGA.jpg (74270)

 

Kontakty

AC-BHP24h
41-400 Mysłowice
ul. Maków 14

kontakt tel 784426324

www.facebook.com/acbhp.plewa

Historia projektu

Chcemy dostarczać naszym Klientom profesjonalne usługi bhp w oferowanych specjalnościach. Profesjonalność gwarantuje, że zlecone nam prace zostaną wykonane w sposób dokładny, szybki i bez zakłóceń trybu pracy w obsługiwanej firmie  Naszej działalności zawsze przyświeca motto:
"Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta i pełna satysfakcja z oferowanych przez nas usług BHP"

Doradztwo

AC BHP ANDRZEJ  PLEWA

Szkolenia

Kontakt

Polityka prywatności

Polityka prywatności AC BHP ANDRZEJ PLEWA

Ochrona prywatności klientów, których dane używane są do komunikacji i współpracy to dla nas priorytet. Polityka wyjaśnia, jakie informacje otrzymujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Informacje osobowe

Informacje osobowe to wszystkie informacje, na podstawie, których można zidentyfikować klienta t.j.: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp. Informacje osobowe podlegają ochronie i nie są przez nas nikomu udostępniane, chyba, że klient wyrazi na to zgodę na piśmie. Wyjątkiem może być żądanie władz lub w związku z powództwem. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany, że taki przypadek miał miejsce, o ile nie będzie to zakazane przez prawo.

Zbieranie informacji na temat klienta i ich wykorzystanie

Informacje na temat klienta pozyskiwane są w następujący sposób:

- Gdy klient przekazuje je nam bezpośrednio wypełniając stosowny dokument na szkoleniach/obsługę   

   bhp,

- Gdy klient zwraca się do nas korzystając ze strony internetowej www.acweb lub wysyłając do nas SMS lub maila.

Otrzymane informacje osobowe wykorzystywane są do informowanie klientów o świadczonych usługach i oferowanych produktach w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy oraz ppoż.

- szkolenia.

- Usługi doradcze.

- Usługi bhp i ppoż,

- szkolenia g1,g2, g3.

Przechowywanie i zabezpieczenie informacji osobowych klientów.

Podejmujemy konieczne środki techniczne i proceduralne, aby chronić dane osobowe klientów. Komputer i pliki chronione są hasłami. Gdyby jednak doszło do naruszenia bezpieczeństwa informacji osobowych, klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany. Informacje osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celu, w którym zostały one zebrane. Kiedy nie jest to już konieczne, informacje osobowe zostają usunięte, o ile właściwe prawo nie przewiduje obowiązku ich dłuższego przechowywania.

Zmiana polityki prywatności lub zasad prywatności.

W przypadku wprowadzania zmian zostaną one opublikowane w stosownym komunikacie na naszej stronie    Aby ułatwić zapoznawanie się ze zmianami, datę ich wejścia w życie podamy  w tym samym komunikacie.

Kontakt

W celu sprawdzenia lub skorygowania swoich danych lub pytań dotyczące polityki prywatności proszę o kontakt:

Andrzej Plewa, tel. 784426324, e-mail: andrzejbhp0@onet.eu

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode